członkowie oraz władze

Ochotniczej straży pożarnej

Kopia DSC_3879r

Członkowie OSP

Wśród nas
można wyróżnić
członków:
zwyczajnychhonorowychwspierającychmdp

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą być w wieku 18-65 lat, mieć aktualne badania lekarskie, ukończyć przeszkolenie pożarnicze odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Obecnie do OSP należy

Członków zwyczajnych
+
Członków honorowych
+
Członków wspierających
+
Członków MDP
+

Skład zarządu OSP Grojec

Wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Prezes zarządu OSP

Krzysztof Ciupek

Wiceprezes OSP

Kamil Łuszczek

Wiceprezes osp

Krystian Łuszczek

Naczelnik OSP

Radosław Halski

Zastępca naczelnika OSP

Bartłomiej Piechota

Sekretarz OSP

Ewelina Spytkowska

Skarbnik OSP

Agnieszka Halska

Gospodarz OSP

Kazimierz Spytkowski

Kronikarz OSP

Marcin Bazarnik